2020.05.17 - Online
Még

Üdvözöljük!

2020 május 17-án a győri Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszéke valamint TAI-s Önképző Kör (TÖK) immár 11. alkalommal szervez szakmai szimpóziumot a Távközlési Világnap alkalmából.

1865. május 17-én Párizsban húsz ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják meg a Távközlési Világnapot. Az alapítók között hazánk is ott volt. Mint utódok ezen esemény előtt tisztelgünk a rendezvényünkkel.

Az idei rendezvényünk, a kialakult helyzet miatt rendhagyó módon online formában kerül megrendezésre. A videók mind Youtube-on mind Videotóriumon elérhetőek.

E világnap alkalmából főhajtással tisztelgünk mindazok előtt, akik a nap 24 órájában folyamatos munkájukkal hozzájárulnak a hazai távközlési hálózatok üzemeltetéséhez, fenntartják működőképességét, akik jelen időszakban is „láthatatlanul” teszik a dolgukat, hogy mindenki számára elérhetők legyenek a TV- és rádióműsorok, fix és mobil internetszolgáltatások, megkönnyítve mindennapi életünket ebben a pandémiás időszakban! Nélkülük e virtuális Távközlési Világnap sem jöhetett volna létre!

Kérjük tekintsék meg idei előadásaink:


[ Széchenyi István Egyetem Promó videó, és egy kis emlékeztető tavalyról ]
[ Megnyitó ]

Prof. Dr. Földesi Péter
Széchenyi István Egyetem
Rektor
Prof. Dr. Földesi Péter a Széchenyi István Egyetem rektorának ünnepi köszöntője a 2020-as Távközlés Világnapja rendezvényhez[ Ünnepi köszöntő / dr. Magyari Endre díjátadó ]

Dr. Karas Monika
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Elnök
Dr. Karas Monika az NMHH elnök asszonyának ünnepi köszöntője és a Magyari Endre díjátadó a Távközlés Világnapja 2020 alkalmából.[ COVID-19 hatása a távközlés világára ]

Dr. Bartolits István
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Főosztályvezető
A hagyományokhoz híven Dr. Bartolits István szakmai nyitóelőadásával köszöntjük az infokommunikációs szakma ünnepét, ám az élet alakította annak tartalmát. István rövid visszatekintést ad, hogy a távközlés adott e segítséget egy járvány leküzdésében. A COVID 19 hatását elemzi előadásában, hogy miként alakult a távközlési hálózatok szerepe, milyen módon kellett felkészülni az operátoroknak és maguknak a felhasználóknak, azaz mindannyiunknak. Kitekintést kapunk a járványt követő gazdasági hatásokra is.[ Az 5G előszobájában ]

Aranyosné dr. Börcs Janka
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Főigazgató
Felfokozott várakozás előzte meg, hogy hazánkban miként is indulhatnak el az 5G hálózatok. Az ehhez szükséges frekvenciák biztosításáról ad tájékoztatást Aranyosné dr. Börcs Janka nemcsak hazai, de nemzetközi viszonylatokban is. A szolgáltatók vállalták, hogy a megszerzett frekvenciákat az 5G hálózatok építésére fordítják, hogy ez pontosan mit is jelent, erre kapunk választ az előadásban.[ DVB-T2 váltás műszaki tapasztalatai ]

Árki Zsolt
Antenna Hungária Zrt.
Igazgató
Árki Zsolt előadásában az országos földfelszíni televíziózásban ezévben bekövetkező műszaki változásokban, technológiaváltásban (DVB-T2) rejlő komplex kihívásokat ismerteti. Bemutatja az érintett területeket és azok közti összefüggéseket is. Szót ejt a szakmai megvalósítás lépéseiről, azok ütemezéséről, valamint kitér a pandémiás helyzet okozta kihívásokra is.[ Stay Together - Technology against Pandemic (angol) ]

Richard Shi
Huawei Technologies Hungary Kft.
Deputy General Manager
During the fight against the new corona virus 300 million people had to stay and work from home and 127 million students had to start their online, remote education. Beside the quick network capacity enhancement, new 5G applications emerged and went life within days to support the new lifestyle.[ 3G sunset ]

Kollár Péter
NMHH
Közgazdasági szabályozási szakértő
Kollár Péter bevezetőjében a mobilhálózatok evolúcióját tekinti át. Sok szó esik az új technológiák bevezetéséről, de kevesebb a régi technológiák kivezetéséről. Osztva véleményét, ugyanolyan körültekintően kell egy technológiát kivezetni, mint ahogy azt anno bevezettük. Hogy miként kell a fogyasztók és a mobil szolgáltatók érdekeit védeni, erről kaphatunk képet előadásában, kitérve a nemzetközi és hazai trendekre is.[ 5G egészségügyi hatásai ]

Thuróczy György
NNK
Osztályvezető
Az elektromágneses környezet és az egészség közti összefüggésről tart előadás a téma egyik hazai szakértője. Az apropóját az 5G hálózatok hazai bevezetése jelenti, miben és miként változik az expozíció az új mobilhálózatnak köszönhetően. Olyan alapfogalmakkal ismerkedhetünk meg, mint a SAR, IARC, Deskriptív epidemiológia. dozimetria. Dr. Thuróczy György előadásában sorra veszi az 5G technológia elemeit és ezek biológiai hatásait. Cél, hogy úgy biztosítsuk a mobiltechnológia fejlődését, hogy közben az egészségvédelem szempontjai se sérüljenek.[ X±Δ5G (BF,SC,MM,Tdl,…) = ??? ]

Gyulai Balázs – Krausz József
NMHH
Spektrum monitoring mérnök
Talán már találkozhattak Krausz Józseffel és Gyulai Balázzsal az elmúlt években, amikor a Hatóság mérőprogramjának keretében lakótelepeken, iskolákban, óvodákban műszerekkel ellenőrizték az elektromágneses kitettségünket. Ők azok, akik elsőként találkoznak a rádióhullámok használatba vételével, új technológiák megjelenésével. Ott voltak az első hazai 5G teszteknél, és előadásukban megosztják mérési eredményeiket, tapasztalataikat, és nem utolsó sorban választ adnak a címben feltett kérdésre is.[ KTV-5G mobil technologiák együttélése ]

Putz József
Network Professionals Kft.
Ügyvezető
Többen emlékszünk, hogy a 800 MHz-es sávban bevezetett 4G (LTE) szolgáltatás milyen változásokat hozott a kábeltelevíziós hálózatok üzemeltetésében. A 700 MHz 5G célú használata e kérdést újra felszínre hozta, miként biztosítható a hálózatok együttműködése az előfizetők érdekeinek figyelembevételével, legyen az akár mobil, akár kábeltelevízió előfizető. Putz József áttekintést ad arról a közös, közel kétéves szakmai munkáról, mely biztosíthatja a zavartalan működését e hálózatoknak.[ Szélessáv Mérő Rendszer jelen és jövője ]

Ritoók Zsigmond
NMHH
Szélessáv-mérő központ vezető
Sokan nem gondoltuk volna, hogy milyen fontossá vált a megfelelő minőségű szélessávú internet szolgáltatás mindennapjainkban e járvány időszakában. Mit is jelent a megfelelő minőségű internet szolgáltatás?! Milyen műszaki paraméterekkel írható le mindez?! Erre ad választ Ritoók Zsigmond előadásában. Az általa ismertetett mérőrendszer segít eligazodni mindazoknak, akik szeretnének pontos képet kapni a lakóhelyük környékén elérhető internetszolgáltatás választékáról, objektíven mért adatok alapján, legyen az fix vagy mobil szélessávú internet szolgáltatás.[ SMOG-P eredményei ]

dr. Gschwindt András
BME
Kutató
Mi az 5x5x5 cm, elfér egy tenyérben és a világot hódítja meg? A világ jelenleg legkisebb üzemelő műholdja rója köreit a fejünk fölött. A BME elkészítette a második nanoműholdját, mely sikeresen pályára állva küldi jeleit a földi vevőállomásoknak. Bandi bácsi – talán megengedi, hogy így szólítsuk – nem kevesebbre vállalkozott alkotó csapatával, miszerint elkészíti a Föld elektroszmog térképét. Hogy milyen kihívásokkal szembesült, milyen eredményeket ért el ezidáig, erről kapunk elsőkézből tájékoztatót.[ Rádióamatőrök utazása a QO-100 műholdon ]

Varga Róbert, Kéri Lajos
SZE
Hallgató
Varga Róbert, és Kéri Lajos bemutatja a HA1KHJ egyetemi rádióklub, és a SZESAT tagjai által felépített rádióállomást, amivel képesek a QO-100 műholdon kommunikálni. Ismertetik a műhold működését, és a használatához szükséges eszközöket. Utána láthatunk egy műholdas összeköttetést.[ Antennavezérlés bemutatása ]

Kiss Gábor
SZE
Hallgató
A tavaly felépült űrtávközlési földi állomás inspirálta Gábort, hogy tovább fejlessze az antennavezérlését. Gábor előadásában bemutatja a műholdkövető antennavezérlés módszereit, az általa felhasznált eszközöket, szoftvereket és egy rövid bemutatóval teszi hitelessé elméleti okfejtését. Az elmúlt egy év kiváló üzemeltetési tapasztalatot jelentet a SZE-SAT szakkollégium hallgatóinak, melynek Gábor oszlopos tagja.[ Féljünk-e az 5G-től? ]

Takács Szilárd
SZE
Hallgató
Az 5G a legújabb generációja a mobilhálózatnak. A rádióhullámok megjelenése óta természetesen itt is elkezdődtek a találgatások, hogy veszélyes lehet ránk a hullám. Sajnos külső körülmények hatására a találgatásból többen határozott véleményt vontak le, melynek következtében több adótorony áldozatául esett. Rengeteg tévhit létezik, ezért az előadás célja összefoglalni a mai helyzetünket és eloszlatni az 5G-től való félelmet.[ Égből pottyan fejlesztőpanelek ]

Pataki Péter
SZE
Hallgató
Az elmúlt hónapokban nagyon fellendült az érdeklődés Győr környékén a meteorológiai ballonszondák begyűjtésére, átprogramozására és szoftverének fejlesztésére. Előadásomban röviden betekintést nyújtok a meteorológiai szondák világába remélve, hogy mások is megismerkednek ezekkel a technikákkal és programozásukkal, hiszen rengeteg lehetőség rejlik bennük.[ A Konferencia Zárása ]

Prof. Dr. Wersényi György
SZE
Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Dékán
Prof. Dr. Wersényi György a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar dékánjának zárószavai[ Záróvideó ]